Hàng mới vềBarney's Farm
HếtBNS030Blue Sunset Sherbert - Feminized - Tách lẻ 1250.000 ₫
HếtBNS048Bubba Kush - Feminized - Tách lẻ 1250.000 ₫
Còn 7 góiBNS011Dos Si Dos 33 - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 2 góiBNS034Dos Si Dos 33 - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
HếtBNS044Gary Payton - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 10 góiBNS062Gelato - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
HếtBNS042Glookies - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 1 góiBNS049Ice Cream Cake - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 2 góiBNS012Kush Mintz - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 6 góiBNS061Lemon Tree - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 12 góiBNS056LSD - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 3 góiBNS016Mimosa EVO - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 4 góiBNS035Mimosa EVO - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
Còn 8 góiBNS013OG Kush - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
HếtBNS045Purple Punch x Lemon Drizzle - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
Còn 10 góiBNS031Runtz Muffin - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
HếtBNS046Runtz x Layer Cake - Feminized - Tách lẻ 1270.000 ₫
HếtBNS039Runtz x Layer Cake - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
Anesia Seeds
Còn 3 góiAN006Big Bazooka- Feminized - Pack 102.780.000 ₫
HếtAN007Panama Red- Feminized - Pack 102.640.000 ₫
Còn 2 góiAN008Indigo Sapphire - Feminized - Pack 3890.000 ₫
Còn 2 góiAN009High Mars - Feminized - Pack 3880.000 ₫
Còn 1 góiAN010High Mars - Feminized - Pack 51.370.000 ₫
Còn 2 góiAN011Oracle Octane - Feminized - Pack 3880.000 ₫
Còn 1 góiAN012Epic Buzz - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 1 góiAN013Epic Buzz - Feminized - Pack 31.430.000 ₫
Còn 2 góiAN014Blackberry Moonrock - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 1 góiAN015Blackberry Moonrock - Feminized - Pack 51.370.000 ₫
Còn 1 góiAN016Imperium X - Feminized - Pack 3980.000 ₫
Còn 2 góiAN017Imperium X - Feminized - Pack 51.430.000 ₫
Còn 2 góiAN018Frozen Bkack Cherry - Feminized - Pack 3930.000 ₫
Còn 1 góiAN019Frozen Bkack Cherry - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 góiAN020Sleepy Joe - Feminized - Pack 3720.000 ₫
Còn 1 góiAN021Calypso Sunrock - Feminized - Back 3850.000 ₫
Còn 2 góiAN022Calypso Sunrock - Feminized - Back 51.320.000 ₫
Exclusive Samples Barney'sBarney's Farm
Còn 4 góiBNS004Critical Kush Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 20 góiBNS003GMO - Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 21 góiBNS005Gorilla Zkittlez Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 25 góiBNS007Runtz Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 20 góiBNS002Zkittlez OG Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
FeminizedBarney's Farm
Còn 1 gói2000203Acapulco Gold - Feminized - Pack 3740.000 ₫
Hết2000205Acapulco Gold - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói2000303Amnesia Lemon - Feminized - Pack 3740.000 ₫
Hết20004101Ayahuasca Purple - Feminized - Tách lẻ 1200.000 ₫
Còn 1 gói2005103Blue Sunset Sherbert - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 1 gói2000603Blueberry Cheese - Feminized - Pack 3820.000 ₫
Còn 3 gói2000605Blueberry Cheese - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2000610Blueberry Cheese - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 1 gói2000801Blueberry OG - Feminized - Pack 1310.000 ₫
Còn 1 gói2000810Blueberry OG - Feminized - Pack 102.050.000 ₫
Hết2004905Bubba Kush - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói2005003Cheese - Feminized - Pack 3820.000 ₫
Còn 4 gói2005005Cheese - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2005010Cheese - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 4 gói2001205Cookies Kush - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2001210Cookies Kush - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 3 gói2001305Critical Kush - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 1 gói2001310Critical Kush - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 2 gói2001005CBD Critical Cure - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2001010CBD Critical Cure - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 1 gói20015101G13 Haze - Feminized - Tách lẻ 1200.000 ₫
Hết2001505G13 Haze - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói2001510G13 Haze - Feminized - Pack 102.050.000 ₫
Còn 2 gói2006203Gelato - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 2 gói2006205Gelato - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Còn 5 gói2005703Gelato #45 - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 1 gói2006403GMO - Feminized - Pack 3820.000 ₫
Còn 2 gói2006405GMO - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 1 gói2006503Ice Cream Cake - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Hết2007005Lemon Drizzle - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Còn 2 gói2001801Liberty Haze - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 1 gói2001803Liberty Haze - Feminized - Pack 3820.000 ₫
Còn 6 gói2001805Liberty Haze - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2001810Liberty Haze - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 2 gói2001910LSD - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
HếtBNF001Laughing Buddha - Feminized - Pack 51.080.000 ₫
Còn 1 góiBNF002Laughing Buddha - Feminized - Pack 101.930.000 ₫
Còn 2 gói2004703Moby Dick - Feminized - Pack 3740.000 ₫
Còn 1 gói2004705Moby Dick - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói2003903Orange Sherbert - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 6 gói2003905Orange Sherbert - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Còn 1 gói2003910Orange Sherbert - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
Còn 6 gói2002201Peyote Cookies - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 5 gói2002205Peyote Cookies - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2002210Peyote Cookies - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 4 gói2002301Peyote Critical - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 6 gói2002305Peyote Critical - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 8 gói2002505Pineapple Chunk - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Còn 1 gói2002510Pineapple Chunk - Feminized - Pack 102.050.000 ₫
Hết2002610Pink Kush - Feminized - Pack 102.050.000 ₫
Hết2006705Runtz - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Hết2005903Runtz x Layer Cake - Feminized - Pack 3960.000 ₫
Còn 2 gói2003001Shiskaberry - Feminized - Pack 1280.000 ₫
Còn 1 gói2003003Shiskaberry - Feminized - Pack 3690.000 ₫
Còn 4 gói2003005Shiskaberry - Feminized - Pack 51.070.000 ₫
Còn 2 gói2003010Shiskaberry - Feminized - Pack 101.920.000 ₫
Còn 1 gói2007103Sour Strawberry - Feminized - Pack 3740.000 ₫
Hết2007105Sour Strawberry - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Hết2003105Strawberry Lemonade - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Còn 1 gói2003110Strawberry Lemonade - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
Còn 2 gói2003303Tangerine Dream - Feminized - Pack 3820.000 ₫
Còn 1 gói2003305Tangerine Dream - Feminized - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói2003310Tangerine Dream - Feminized - Pack 102.190.000 ₫
Còn 2 gói20035101Triple Cheese - Feminized - Tách lẻ 1200.000 ₫
Còn 2 gói2003503Triple Cheese - Feminized - Pack 3740.000 ₫
Còn 3 gói2003505Triple Cheese - Feminized - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói2004305Tropicanna Banana - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Còn 3 góiBNF003Utopia Haze - Feminized - Pack 51.080.000 ₫
Còn 4 góiBNF004Vanilla Kush - Feminized - Pack 51.080.000 ₫
Còn 6 gói2004805Watermelon Zkitlez - Feminized - Pack 51.510.000 ₫
Còn 2 gói2004810Watermelon Zkitlez - Feminized - Pack 102.660.000 ₫
Còn 1 gói2004501Wedding Cake - Feminized - Pack 1390.000 ₫
Còn 4 góiBNF005White Widow - Feminized - Pack 51.010.000 ₫
Còn 2 góiBNF006White Widow - Feminized - Pack 101.800.000 ₫
Còn 1 gói2005803White Widow XXL - Feminized - Pack 3690.000 ₫
AutomaticBarney's Farm
Còn 4 gói1000101Blueberry Cheese - Automatic - Pack 1310.000 ₫
Còn 7 gói1000105Blueberry Cheese - Automatic - Pack 51.150.000 ₫
Còn 3 gói1000110Blueberry Cheese - Automatic - Pack 102.050.000 ₫
Còn 3 gói1003203Cookies Kush - Auto - Pack 3740.000 ₫
Còn 1 gói1003205Cookies Kush - Auto - Pack 51.150.000 ₫
Còn 1 gói1000405Critical Kush - Automatic - Pack 51.070.000 ₫
Còn 4 gói1001503Dos Si Dos - Automatic - Pack 3960.000 ₫
Còn 3 gói1001505Dos Si Dos - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 3 gói1001510Dos Si Dos - Automatic - Pack 102.660.000 ₫
Còn 1 gói1000501Glue Gelato - Automatic - Pack 1330.000 ₫
Còn 1 gói1000503Glue Gelato - Automatic - Pack 3820.000 ₫
Còn 6 gói1000505Glue Gelato - Automatic - Pack 51.260.000 ₫
Còn 1 gói1000510Glue Gelato - Automatic - Pack 102.190.000 ₫
Còn 2 gói1002801GMO - Auto - Pack 1310.000 ₫
Còn 2 gói1002803GMO - Auto - Pack 3740.000 ₫
Còn 2 gói1002805GMO - Auto - Pack 51.150.000 ₫
Còn 1 gói1001601Gorilla Glue - Automatic - Pack 1390.000 ₫
Còn 1 gói1001603Gorilla Glue - Automatic - Pack 3960.000 ₫
Còn 2 gói1001605Gorilla Glue - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 1 gói1001703Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 3960.000 ₫
Còn 3 gói1001705Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 1 gói1001710Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 102.660.000 ₫
Còn 1 gói1002905Lemon Haze - Auto - Pack 51.150.000 ₫
Hết1000605LSD - Automatic - Pack 51.260.000 ₫
Còn 7 gói10026101Mimosa x Orange Punch - Automatic - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 2 gói1002610Mimosa x Orange Punch - Automatic - Pack 102.660.000 ₫
Còn 2 gói1002203Moby Dick - Automatic - Pack 3690.000 ₫
Còn 3 gói1002205Moby Dick - Automatic - Pack 51.070.000 ₫
Còn 2 gói1002210Moby Dick - Automatic - Pack 101.920.000 ₫
Còn 1 gói1003001OG Kush - Auto - Pack 1310.000 ₫
Hết1003005OG Kush - Auto - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói1001401Purple Punch - Automatic - Pack 1330.000 ₫
Còn 4 gói1001405Purple Punch - Automatic - Pack 51.260.000 ₫
Còn 2 gói1001410Purple Punch - Automatic - Pack 102.190.000 ₫
Còn 4 gói1001901Runtz - Automatic - Pack 1390.000 ₫
Còn 4 gói1001903Runtz - Automatic - Pack 3960.000 ₫
Còn 2 gói1001905Runtz - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 1 gói1001910Runtz - Automatic - Pack 102.660.000 ₫
Còn 3 gói1002101Skywalker OG - Automatic - Pack 1390.000 ₫
Còn 7 gói1002103Skywalker OG - Automatic - Pack 3960.000 ₫
Còn 2 gói1002105Skywalker OG - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 1 gói1002110Skywalker OG - Automatic - Pack 102.660.000 ₫
Còn 1 gói1002401Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 1390.000 ₫
Còn 2 gói1002403Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 3960.000 ₫
Còn 3 gói1002405Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 51.510.000 ₫
Còn 5 gói1001201Tangerine Dream - Automatic - Pack 1280.000 ₫
Còn 1 gói1001205Tangerine Dream - Automatic - Pack 51.070.000 ₫
Còn 1 gói1001210Tangerine Dream - Automatic - Pack 101.920.000 ₫
Còn 3 gói1002001Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 1390.000 ₫
Còn 2 gói1002003Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 3960.000 ₫
Còn 1 gói1002005Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 2 gói1002010Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 102.660.000 ₫
Còn 3 gói1001805Wedding Cake - Automatic - Pack 51.510.000 ₫
Còn 8 gói1002501White Widow XXL - Automatic - Pack 1280.000 ₫
Còn 6 gói1002503White Widow XXL - Automatic - Pack 3690.000 ₫
Còn 6 gói1002505White Widow XXL - Automatic - Pack 51.070.000 ₫
Còn 4 gói1002510White Widow XXL - Automatic - Pack 101.920.000 ₫
Còn 8 gói1001301Zkittlez OG - Automatic - Pack 1310.000 ₫
Còn 2 gói1001303Zkittlez OG - Automatic - Pack 3740.000 ₫
Còn 4 gói1001305Zkittlez OG - Automatic - Pack 51.150.000 ₫
Còn 2 gói1001310Zkittlez OG - Automatic - Pack 102.050.000 ₫
RegularBarney's Farm
Còn 3 gói3000110Afghan Hash Plant - Regular - Pack 101.970.000 ₫
Còn 2 gói3000210CBD Caramel - Regular - Pack 101.810.000 ₫
Còn 2 gói3000310Critical Kush - Regular - Pack 101.970.000 ₫
Còn 3 gói3000410G13 Haze - Regular - Pack 102.360.000 ₫
Còn 2 gói3000510Pineapple Haze - Regular - Pack 101.920.000 ₫
Còn 2 gói3000610Widow Remedy - Regular - Pack 101.810.000 ₫
Alice Seeds
Còn 49 góiASBV10021Amnesia Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 14 góiASBV1002Amnesia Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 9 góiASBV10051Banana Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
HếtASBV1005Banana Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 47 góiASBV10061Black Domina Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 15 góiASBV1006Black Domina Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 7 góiASBV10071Bubblegum Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiASBV1007Bubblegum Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 47 góiASBV70011Candy Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 12 góiASBV7001Candy Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 58 góiASBV7021Caramel Candy Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 14 góiASBV7031Caramel Candy Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 48 góiASBV8007Critical Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV8008Critical Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 50 góiASBV8001Critical x Somago Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV8002Critical x Somago Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 55 góiASBV10181Gelato Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1018Gelato Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 57 góiASBV20381Girl Scout Cookies Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 8 góiASBV2038Girl Scout Cookies Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 51 góiASBV10331Sour Diesel Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 9 góiASBV1033Sour Diesel Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 4 góiASBV10811Hindu Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
HếtASBV1081Hindu Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 45 góiASBV8009Kosher Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 8 góiASBV8010Kosher Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 62 góiASBV10241Lemon Skunk Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 13 góiASBV1024Lemon Skunk Feminized - Pack 5450.000 ₫
HếtASBV1028OG Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 43 góiASBV8012Purple Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 4 góiASBV8013Purple Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 50 góiASBV8005Rosetta Stone Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV8006Rosetta Stone Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 49 góiASBV8011Skywalker Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 3 góiASBV8012Skywalker Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 16 góiASBV20821Super Silver Haze Feminized - Pack 1100.000 ₫
HếtASBV2082Super Silver Haze Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 50 góiASBV8003Zkittlez Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV8004Zkittlez Feminized - Pack 5450.000 ₫
AUTOMATIC
Còn 11 góiABSV21691AK47 Auto - Pack 1100.000 ₫
HếtABSV2169AK47 Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 13 góiASBV10391Black Domina Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 3 góiASBV1039Black Domina Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 11 góiASBV10401Blueberry Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 3 góiASBV1040Blueberry Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 14 góiASBV10431Crystal Candy Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 2 góiASBV1043Crystal Candy Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 7 góiASBV10441Critical Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1044Critical Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 34 góiASBV10491Magnum Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 6 góiASBV1049Magnum Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 6 góiASBV10501Purple Punch Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 3 góiASBV1050Purple Punch Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 25 góiASBV10511Zkittlez Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 9 góiASBV1051Zkittlez Auto - Pack 5450.000 ₫
Automatic420 Fast Buds
Fastflowering Feminized
HếtFB015Gorilla Cookies Fastflowering - Feminized - Pack 1360.000 ₫
Còn 3 góiFB013GG4 Sherbet Fastflowering - Feminized - Pack 1360.000 ₫
HếtFB014Orange Sherbet Fastflowering - Feminized - Pack 1360.000 ₫
Còn 5 góiFB016Tropicanna Cookies Fastflowering - Feminized - Pack 1360.000 ₫
Blimburn Seeds
Còn 1 góiBB001Gorrila G4 - Automatic - Pack 31.070.000 ₫
Còn 1 góiBB002Mamba Negra - Feminized - Pack 31.250.000 ₫
Còn 1 góiBB014Critical Daddy - Feminized - Pack 31.250.000 ₫
Còn 2 góiBB005Cafe Racer - Feminized - Pack 62.170.000 ₫
Còn 2 góiBB006Zombie Death Fuck - Feminized - Pack 31.250.000 ₫
Còn 2 góiBB007Mango - Feminized - Pack 31.070.000 ₫
Còn 2 góiBB008Wombat - Feminized - Pack 31.180.000 ₫
Philosopher Seeds
Còn 2 góiPL004Amherst Sour Diesel x Somango - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 3 góiPL006Mimosa x White Widow - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 3 góiPL014Face Off x Somango - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 1 góiPL015Tropicanna Cookies x Larry Og - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 2 góiPL019Chiquita Banana (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 3 góiPL023Chem Kush (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 2 góiPL024Donny Burger (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.100.000 ₫
Còn 4 góiPL025Amnesika 2.0 - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 2 góiPL026Black Bomb - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 2 góiPL027Diesel Tangie/ Heaven's Fruit - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 1 góiPL028Sweet Love - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 9 góiPL029Easy Haze - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 10 góiPL030Orange Candy / Naranchup - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 3 góiPL032Fruity Jack - Feminized - Pack 3590.000 ₫
Còn 10 góiPL033Fruity Jack - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 2 góiPL034Philo Skunk - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 7 góiPL035Lemon OG Candy - Feminized - Pack 1220.000 ₫
Còn 2 góiPL037Lemon OG Candy - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 2 góiPL038Tropimango - Feminized - Pack 5920.000 ₫
Còn 2 góiPL042Gorilla Glue - Auto - Pack 1340.000 ₫
Green House Seeds
Còn 10 góiGH001Blue Haze x Gelato 41 - Auto - Tách lẻ 1160.000 ₫
Còn 10 góiGH003West Coast OG x Gelato 41 Auto - Tách lẻ 1160.000 ₫
Còn 15 góiGH004Gelato 41 x Gelato 41 - Auto - Tách lẻ 1160.000 ₫
Còn 10 góiGH005Sweet Mango - Auto - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 3 góiGH007Chemdog - Feminized - Pack 5900.000 ₫
Còn 2 góiGH010Hawaiian Snow - Feminized - Tách lẻ 1120.000 ₫
HếtGH0321King's Juice - Feminized - Tách lẻ 1220.000 ₫
Còn 9 góiGH011King's Kush - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 13 góiGH012Kong’s Krush - Feminized - Tách lẻ 1140.000 ₫
Còn 7 góiGH013Cloud Walker - Feminized - Tách lẻ 1120.000 ₫
Còn 15 góiGH016Neville’s Haze - Feminized - Tách lẻ 1120.000 ₫
Còn 15 góiGH017Arjan’s Ultra Haze 2 (Mango Haze) - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 15 góiGH018Arjan’s Haze 1 - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 15 góiGH019NL5 Haze Mist - Feminized - Tách lẻ 190.000 ₫
Còn 14 góiGH020Flowerbomb Kush - Feminized - Tách lẻ 1120.000 ₫
Còn 15 góiGH022Great White Shark - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 13 góiGH024Big Bang - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 9 góiGH025Pure Kush - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 45 góiGH026Franco's Lemon Cheese - Feminized - Tách lẻ 1120.000 ₫
Còn 5 góiGH028Exodus Cheese - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 5 góiGH029Lemon Skunk - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 5 góiGH030GH Cheese - Feminized - Tách lẻ 1100.000 ₫
Còn 5 góiGH031Exodus Cheese Auto (Feminised) - Tách lẻ 1100.000 ₫
FeminizedGrand Cru
Còn 1 góiGC001Apple Pie - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC002Apple Fritter - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC003Banana Split - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC004Cherry Cookies - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC005Cinderella '99 - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC006Do-Si-Dos - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC007Forbidden Cake - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC008Gelato #41 - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC009Kosher Kush - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC010Non-GMO - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC011Ice Cream Cake - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC012Kush Mints - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC013Paradise Zkittlez - Feminized - Pack 3620.000 ₫
HếtGC014Rosetta Ale - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC015Shiskaberry - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC016Wedding Cake - Feminized - Pack 3620.000 ₫
Automatic
Còn 1 góiGC017Grand Wedding - Automatic - Pack 3620.000 ₫
Còn 1 góiGC018Strawberry Pie - Automatic - Pack 5890.000 ₫
Exclusive Seed
Còn 1 góiES001Mandarina - Automatic - Pack 1170.000 ₫
Còn 1 góiES002Mandarina - Automatic - Pack 3500.000 ₫
Còn 2 góiES003Super Mandarina - Automatic - Pack 3580.000 ₫
Còn 1 góiES004Gasonline - Automatic - Pack 3740.000 ₫
Còn 1 góiES005Critikal - Automatic - Pack 3410.000 ₫
Còn 1 góiES006Bigblue - Automatic - Pack 1660.000 ₫
Còn 1 góiES007Tasty - Automatic - Pack 1220.000 ₫
Còn 1 góiES008Tasty - Automatic - Pack 3660.000 ₫
Còn 1 góiES009Oxus - Automatic - Pack 1200.000 ₫
Còn 1 góiES010Oxus - Automatic - Pack 3580.000 ₫
HếtES011Kush Exclusive - Automatic - Pack 1170.000 ₫
Còn 1 góiES012Kush Exclusive - Automatic - Pack 3500.000 ₫
Còn 1 góiES013Eagar Shark - Automatic - Pack 3410.000 ₫
Còn 1 góiES014Mozar - Automatic - Pack 1220.000 ₫
Còn 1 góiES015Mozar - Automatic - Pack 3800.000 ₫
Còn 1 góiES016Nemo - Automatic - Pack 3220.000 ₫
Còn 1 góiES017Jamaican Shark - Feminized - Pack 1170.000 ₫
Còn 1 góiES018Doble W - Feminized - Pack 3410.000 ₫
Còn 2 góiES019Critikal - Feminized - Pack 3410.000 ₫
Còn 1 góiES020Cheese x Critikal - Feminized - Pack 3500.000 ₫
Còn 1 góiES021Amnesia - Feminized - Pack 3580.000 ₫
Còn 3 góiES022Gold Standard - Feminized - Pack 1170.000 ₫
Còn 1 góiES023Gold Standard - Feminized - Pack 3500.000 ₫
Còn 1 góiES024Silver Sufer - Feminized - Pack 1250.000 ₫
HếtES025Lemonhaze - Feminized - Pack 1200.000 ₫
Còn 2 góiES026Gorilla Exclusive Pack 1170.000 ₫
Còn 2 góiES027Gorilla Exclusive Pack 3500.000 ₫
Còn 1 góiES028Tuti Gelato Pack 1200.000 ₫
Còn 1 góiES029Tuti Gelato Pack 3580.000 ₫
Còn 4 góiES030Exclusive Cookies Pack 1220.000 ₫
Còn 1 góiES031Exclusive Cookies Pack 3630.000 ₫
Exotic GenetiX
HếtEXG001Falcon Frenzy - Feminized - Pack 31.700.000 ₫
Còn 1 góiEXG002Bottom Bird - Feminized - Pack 31.700.000 ₫
Còn 1 góiEXG003Falcon 9 S1 - Feminized - Pack 31.700.000 ₫
HếtEXG004Petrol Potion - Feminized - Pack 63.200.000 ₫
HếtEXG005Grape Chata - Feminized - Pack 63.200.000 ₫
HếtEXG006Kacklesnatch - Feminized - Pack 63.200.000 ₫
HếtEXG007Grap Gary - Feminized - Pack 63.200.000 ₫
Còn 1 góiEXG008Twisted Terpz - Feminized - Pack 63.200.000 ₫
Còn 1 góiEXG009Porto Leche - Feminized - Pack 63.200.000 ₫