ĐẶT HẠT TỪ CÁC HÃNG NỔI TIẾNG VỀ VIỆT NAM

- yêu CẦU:

+ Mua từ 10M tiền hạt giống trở lên
+ Giá hạt giống được tính bằng với giá trên tất cả các web (không bao gồm các hình thức giảm giá của hãng)
+ Thời gian nhận hàng : 15-25 ngày

- LƯU Ý:

+ Những  web hạt giống ở trên, thì mỗi một web là một thương hiệu, hãng lai tạo ra hạt giống với bộ gen mới tối ưu. 

+ Mỗi một thương hiệu mua tối thiểu 10M tiền hạt giống (chúng tôi không thể đặt về mỗi thương hiệu một ít) 

+ Trong cùng một thương hiệu có thể chọn bao nhiêu hạt giống khác nhau tùy thích

+ Nếu bạn cần một thương hiệu hạt giống mới, ngoài danh sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi có thể bổ sung thương hiệu hạt giống mới đó vào bộ sưu tập

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH TRANG WEB HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, LỰA CHỌN ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẶT HÀNG VỀ VIỆT NAM