CÁCH THỨC ĐỂ LỰA CHỌN HẠT GIỐNG PHÙ HỢP

- Mua từ 10M giá trị hạt giống trở lên
- Không có sẵn tại Việt Nam
- Phí vận chuyển 300k
- Nhận hàng trong 10 - 15 ngày

- Mua từ 10M giá trị hạt giống trở lên
- Không có sẵn tại kho Việt Nam
- Phí vận chuyển + mua thực phẩm ngụy trang kèm theo 100 euro
- Thời gian nhận hàng : 15-25 ngày