HẠT GIỐNG GỬI TỚI CÁC NƯỚC NGOÀI

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Hà Lan, Châu Úc...

- YÊU CẦU

- Mua từ 10M hạt giống trở lên
- 100 EURO (phí vận chuyển + mua thực phẩm ngụy trang gửi kèm)
- Giá hạt giống được tình bằng với giá trên tất cả các web (không bao gồm các hình thức giảm giá của hãng)
- Thời gian nhận hàng: 15-25 ngày

- LƯU Ý:

+ Những  web hạt giống ở trên, thì mỗi một web là một thương hiệu, hãng lai tạo ra hạt giống với bộ gen mới tối ưu. 

+ Mỗi một thương hiệu mua tối thiểu 10M tiền hạt giống (chúng tôi không thể đặt về mỗi thương hiệu một ít) 

+ Trong cùng một thương hiệu có thể chọn bao nhiêu hạt giống khác nhau tùy thích

+ Nếu bạn cần một thương hiệu hạt giống mới, ngoài danh sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi có thể bổ sung thương hiệu hạt giống mới đó vào bộ sưu tập 

DANH SÁCH WEB HẠT LỰA CHỌN HẠT GIỐNG