DANH SÁCH ALICE SEEDS BÁN LẺ

Còn 7 góiAmnesia Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiAmnesia Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 4 góiBanana Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiBanana Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 14 góiBubblegum Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 19 góiBubblegum Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 11 góiCandy Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 5 góiCandy Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 15 góiCaramel Candy Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 4 góiCaramel Candy Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 8 góiGelato Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 12 góiGelato Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 6 góiPurple Punch Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 13 góiPurple Punch Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 6 góiSour Diesel Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 15 góiSour Diesel Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 3 góiWhite Widow Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 14 góiWhite Widow Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 9 góiPurple Thai Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 15 góiPurple Thai Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 5 góiHindu Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 14 góiHindu Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 11 góiLemon Skunk Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 20 góiLemon Skunk Feminized - Pack 5450.000 ₫
HếtOG Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
HếtOG Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 6 góiBlueberry Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 13 góiBlueberry Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 8 góiCrystal Candy Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 15 góiCrystal Candy Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 29 góiCritical Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 19 góiCritical Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 19 góiPurple Punch Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 14 góiPurple Punch Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 4 góiZkittlez Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiZkittlez Auto - Pack 5450.000 ₫