16/05/2021- Cập nhật các gói hạt pack lẻ trong kho hiện có. – Các thương hiệu – Các hãng nổi tiếng hàng đầu trên thế giới:

Hãng Natural Seeds của CH Séc

Hãng Alice Seeds® đến từ CH Séc

Hãng Sweet Seeds đến từ Tây Ban Nha

Hãng Exotic Seeds đến từ Tây Ban Nha

Hãng Buddha Seeds Bank đến từ Tây Ban Nha

Hãng FastBuds đến từ Mỹ

Hãng Barneys Farm đến từ Hà Lan

Hãng Dutch Passion® đến Từ Hà Lan

– Hạt vơi đi khá nhiều, sẽ liên tục bổ sung phong phú hơn

Chi tiết liên hệ của mình tại các địa chỉ sau:ĐT: 0912 914 420