hạt giống lưu niệm

"Những hạt giống không chỉ là nguồn cung cấp thức ăn, chúng là những hạt giấc mơ, hy vọng và sự phát triển của tương lai. Trong mỗi hạt giống chứa sự tiềm năng của một vườn cây rộng lớn, một nền nông nghiệp thịnh vượng và một tương lai xanh sạch cho hành tinh của chúng ta."