Dường như tôi đã yêu những hạt giống nhỏ bé

những hạt giống thuộc về ánh sáng

Có ai thấy một vài hạt mưa và chồi xanh đang ngoi lên ngoài kia không nhỉ

TÁI CHẾ : chai nhựa thành chậu cây, tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.